På väg till Kungliga Palatset i Rabat

Kyrkogård i Rabat

 

Kung Mohammeds V:s grav med sina två söner

 

Vakten vid ingången till Mohammed V.s mausoleum

Gränd i Rabats medina

 

Porten till Kungliga Palatset

                                                           Index                                                                              To Fez