Byarna
Mäland och Håll i Nordingrå

 

Tryck på ett hus och du får bild och gårdens historia

Mina källor är husförhör,folkräkningar,intervjuer och Släkter och gårdar i Nordingrå.

 

 

Vy över byarna Håll och Mäland år 1972

 

 

Mälands by från 1949

 

 

Snörik vinter 1958

 

 

  • Mäland och Håll

  • Fotot från omk.1930-talet

Höstbild av Byarna Håll och Mäland från Dalsberget från 1930-talet

Bild från slutet av 1800-talet mot Dalsberget

  Torpet Sjögrens längst till vänster

       

 

 

 

 

  • En vårbild från stenbron med barn som nyfiket studerar livet i vattnet.

  • Från vänster: Karl-Johan Åman, Christina Ljungberg, Per-Olov Qvist på cykel till höger,

  •  Leif Vik och Mats Ljungberg som metar. Anders Ljungberg syns längst upp i backen. Två av barnen känner jag ej i gen.

  • Fotot taget i mitten av 1950-talet.